Get Adobe Flash player
Domů

Alarmy

Návod pro RTU5025

 
 
LED indikátor GSM - nahoře vlevo
Bliknutí LED za 0,8 sekundy (rychle): registrace do GSM sítě.
Bliknutí LED za 2 sekundy : normální stav GSM sítě.
LED nesvítí:          Nelze se připojit na SIM kartu nebo neregistrovaný k mobilní síti
 
LED indikátor Relé - nahoře vpravo (Relay)
Relé ON: relé zavřeno (ON). OFF: relé otevřené (vypnuto)

Napájení, + kabel (červený).
Napájení, - kabel (černý).

 
Relé výstup
NO
COM
NC
 
Schéma - otevírání brány
 
Schéma - spínání spotřebiče

 
ANT Připojení ke GSM anténě.
 
Nastavuje se za pomocí SMS
Základní nastavení 1234TEL123456789# (Tady je třeba zadat tel. číslo simkarty která je v otevírači vrat - zaměnit za 123456789 )
 
Autorizace 1ho čísla
1234A001#776190060#
Autorizace 2ho čísla
1234A002#776190061#
 
Vypnutí notifikace pro vsechny čísla

1234GOFF##  (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele off)

1234GON##    (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele on)

 

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 30 sekund)

1234GOT030#
Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 0,5 sekund - závora)
1234GOT000#
Nastaveno sepnutí relé při prozvonění - relé sepnuto do dalšího prozvonění
1234GOT999#

 

Další nastavení

Změna hesla z 1234 na 1111
1234P1111

 

1234GON00#content# Vypnutí notifikace relé on pro 1 číslo
1234GOFF00#content# Vypnutí notifikace relé off pro 1 číslo
 
Reset zařízení - odpojit napájení - zmáčknout tlačítko reset pod sim kartou a držet - připojit napájení - tlačítko reset pustit po 6 vteřinách
Po resetu je zařízení uvedeno do základního nastavení

 

Návod GSM otevírač vrat RTU 5024

 
LED indikátor GSM - nahoře vlevo
Bliknutí LED za 0,8 sekundy (rychle): registrace do GSM sítě.
Bliknutí LED za 2 sekundy : normální stav GSM sítě.
LED nesvítí:          Nelze se připojit na SIM kartu nebo neregistrovaný k mobilní síti
 
LED indikátor Relé - nahoře vpravo (Relay)
Relé ON: relé zavřeno (ON). OFF: relé otevřené (vypnuto)

Napájení, + kabel (červený).
Napájení, - kabel (černý).

 
Relé výstup
NO
COM
NC
 
Schéma - otevírání brány
 
Schéma - spínání spotřebiče

ANT Připojení ke GSM anténě.
 
Nastavuje se za pomocí SMS
Základní nastavení 1234TEL123456789# (Tady je třeba zadat tel. číslo simkarty která je v otevírači vrat - zaměnit za 123456789 )
 
Autorizace 1ho čísla (jenom autorizovaná čísla mohou otevírat bránu - ovládat relé)
1234A001#776190060#
Autorizace 2ho čísla
1234A002#776190061#
 
Po autorizaci stačí z autorizovaného telefonu prozvonit zařízení (zařízení odpoví - obsazeno) LED dioda 
Relay se zozsvítí a otevře se relé - přednastavená hodnota 0,5 sekund)
 
 
Vymazání autorizovaného čísla
číslo k vymazání je na pozici 001 (heslo je 1234)
1234A001##
číslo k vymazání je na pozici 002 (heslo je 1234)
1234A002##

atd..

 

 
Vypnutí notifikace pro vsechny čísla

1234GOFF##  (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele off)

1234GON##    (notifikace vypnout - přestanou chodit zprávy o stavu brány rele on)

 

Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastavení pro 30 sekund)

1234GOT030#
Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastavení pro 0,5 sekund - závora)
1234GOT000#
Nastavení sepnutí relé při prozvonění - relé sepnuto do dalšího prozvonění
1234GOT999#

 

Další nastavení

Změna hesla z 1234 na 1111
1234P1111

 

1234EE  Pošle status zařízení

 

1234GON00#content# Vypnutí notifikace relé on pro 1 číslo
1234GOFF00#content# Vypnutí notifikace relé off pro 1 číslo

Reset se provádí jen v připadě problémů
Reset zařízení - odpojit napájení - zmáčknout tlačítko reset pod sim kartou a držet - připojit napájení - tlačítko reset pustit po 6 vteřinách
Po resetu je zařízení uvedeno do základního nastavení (kromě autorizovaného čísla)

Nastavení RTU 5023 GSM alarm napájení, teploty a vlhkosti

Připojte kabely k zelenému propojovacímu panelu (pohled ze shora zleva do prava)

napájení

červený kabel napájení +

černý kabel napájení -

 

čidlo

bílý kabel GND

žlutý kabel Data

červený kabel VDD

 

Odšroubujte zadní kryt a vložte simkartu (formát minisim, vypnutý pin)

Našroubujte anténu, připojte propojovací panel a zapněte posuvný vypínač pod simkartou do polohy doprava.

Připojte adaptér do el. sítě

Před nastavením zařízení proveďte reset zařízení
 

Reset zařízení - Posuvník do polohy OFF - zmáčknout tlačítko reset pod sim kartou a držet - posuvník do polohy ON - tlačítko reset pustit po 10 vteřinách
Po resetu je zařízení uvedeno do základního nastavení

 

Dále se zařízení nastavuje za pomocí SMS

 

Základní nastavení nastavení času 1234D2017-10-23T10:09#

 

Autorizace mobilního telefonu (telefon je 776190060 - na tento telefon se budou posílat zprávy)
1234A01T776190060

Autorizace dalšího mobilního telefonu (telefon je 776190061 - na tento telefon se budou posílat zprávy)
1234A02T776190061

atd....

 

Restart po 12 hodinách (nový firmware)

1234REBOOT12

 

Restart manualní (nový firmware)

1234RT

 

Pro upozorňování při výpadku proudu, se dále už nic nastavovat nemusí ............................................
 

Při vypnutí napájení pošle sms (po asi 80 vteřinách bez proudu)

Volt:00.0VDC Lower

 

Při obnovení napájení pošle sms

Volt:12.5VDC Normal

 

Po prozvonění z autorizovaného čísla pošle status

 

Armed
Temp:24.3C Normal
Humi:68RH% Normal
Volt:12.5VDC Normal
GSM Signal Value:21
Imei:869103024282941

 

Nastavení rozmezí teplot

1234AINR1L-050H260#  Pošle zprávu pokud bude teplota menší než -5 C a větší než 26 C

 

Nastavení rozmezí vlhkosti

1234AINR2L005H098#  Pošle zprávu pokud bude vlhkost menší než 5%  a větší než 98%

 

Nastavení rozmezí napětí

1234AINR3L080H130#  Pošle zprávu pokud bude napětí menší než 8V a větší než 13V

 

Vypnout každodení report

1234DRTDEL
 

Reset (nastavení default hodnot - nový firmware)

1234RESET

 

Vypnout posílání zpráv

1234BB

 

Alarmy ano - bude posílat zprávy

1234AA

 

Default heslo je 1234 Změna hesla příkaz 1234P6666 (Změna hesla 1234 na 6666)

 

Další nastavení
1234DT001     Pošle status každou hodinu
1234DT008     Pošle status každou 8mou hodinu atd..

 

Odkaz na produkt http://www.pchlavka.cz/posle-SMS-po-ztrate-napajeni