Get Adobe Flash player
Domů | Blogy

Blog uživatele kamilhlavka

Nastavení LK109 pro server www.pchlavka.cz:8082

 

apn123456 internet.t-mobile.cz          Pokud máte T Mobile

apn123456 internet                             Pokud máte O2 nebo Vodafone

t060s***n123456

adminip123456 185.162.27.113 5013

gprs123456

 

Instalace ssl - https šifrování

Nákup na https://www.ssls.cz/

 

Apache

<VirtualHost *:80>

ServerName xx.cz
ServerAlias *.xx.cz
ServerAlias xx.cz

DocumentRoot /var/www/xxxx

<Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>

 <Directory /var/www/xxxx>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>

ServerName xxx.cz
ServerAlias *.xxxx.cz
ServerAlias xxx.cz

DocumentRoot /var/www/xxxx

<Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>

 <Directory /var/www/xxx>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

SSLEngine on

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3

SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT:!SSLv2:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM

SSLCertificateFile    /var/www/xx/cert/ServerCertificate.crt
SSLCertificateKeyFile /var/www/xx/cert/www.xxx.cz.key
SSLCACertificateFile /var/www/xxx/cert/Alpiro-TrustProvider-IntermediateCA.crt

</VirtualHost>

 

Nastaveni tk103 atd na novy server

Vždy pošleme SMS ku do zařízení a počkáme na potvrzení (cca 1 min)

Jeden řádek znamená 1 SMS
Musí být povolen datový tarif (gprs) a vypnutý PIN
Pokud si nejste jistí že funguje datový tarif, dejte si simkartu do mobilu a vyzkoušejte jestli funguje internet ...
Zařízení musí mít signál GPS !! tj. někde za oknem s výhledem na oblohu ..

Řádek apn123456 pode instrukcí operátora

Bude posílat souřadnice jednou za 60 s přes gprs a APN operátora t-mobile.cz
Napište IMEI zařízení

 

Pro TK103-B, TK104 (celkem 4 sms musí být zadáno přesně včetně mezer po 456 a 113)

SMS poslaná na číslo trackeru sms odpověd od trackeru
adminip123456 185.162.27.113 6001 adminip ok!
apn123456 internet.t-mobile.cz apn ok!
fix060s***n123456 lat:48.989967 long:16.671282 atd
GPRS123456,0,0 GPRS OK!

 

  

  

 

 

 

 

(do sms zprávy se posílají opravdu hvězdičky)

Pro TK102-2 (celkem 4 sms)

SMS poslaná na číslo trackeru sms odpověd od trackeru
adminip123456 185.162.27.113 6002 adminip ok!
apn123456 internet.t-mobile.cz apn ok!
t060s***n123456 t060s***n ok!
GPRS123456 GPRS OK!

 

 

 

 

 

 

 

 

APN našich operátorů (podle operátora změníme 2hou sms) :

Vodafone:    internet
O2:   internet
T-mobile:     internet.t-mobile.cz
 

 

Pokud tracker nekomunikuje zkuste vyjmout simkartu z trackeru a vložít do mobilu, vyzkoušejte funkce simkarty v mobilu.

 

Pokud se přeruší spojení u tk102 a serverem http://www.pchlavka.cz:8082/
obvykle stačí 2 sms (příkazy se musi provest, až je dostupne web. rozhraní serveru)

sms123456

gprs123456

 

Nebo stačí počkat 12- 24 hodin a tk102 se připojí sama.

 

Server pro online sledování - 1 rok zdarma pro nově zakoupené tk102 nebo tk103

http://www.pchlavka.cz:8082/

 

Další příkazy

Příkaz (sms) Vysvětlení příkazu
imei123456 pošle číslo imei
check123456

pošle stav zařízení (signál gps, gsm, gprs)

použijte v případě problémů

sms123456 přepnutí do režimu gsm
gprs123456 přepnutí do režimu gprs
move123456

kontrola pohybu


APN123456
APN username userpassword
password123123 123456 Změna hesla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se tracker na server připojuje nepravidelně většinou je na vině špatné umístění trackeru (tk102) nebo antény GPS.

 

Pro nastavování doporučuji kombinace mobilu + desktop programu na posílání sms (hodí se i na jiné věci)

 

http://www.slunecnice.cz/sw/myphoneexplorer/ Desktop aplikace pro PC

 

Na mobilu vyhledat na play  MyPhoneExplorer (android)

 

Kdo si chce nechat nastavit tracker může si objednat http://www.pchlavka.cz/nastaveni-online-sledovani

 

 

 

 

Pro TK106

123456apn internet.t-mobile

123456adminip 185.162.27.113 5006

123456t060s***n                                        (dá se nastavit menší interval až 20 s)

 

123456 traffic 5                                            (šetřicí režim - posílá polohu jen když je tracker v pohybu)

1 je nejnižší úroveň citlivosti, 10 je nejvyšší úroveň citlivosti)

 

Pro GTS02 (TK110)
Server,666666,0,185.162.27.113,5002,0#

APN,666666,internet.t-mobile.cz#

timer,666666,60#

Návod pro Diktafon SK-945

Spuštění a vypnutí
Diktafon spustíte posuvným tlačítkem napravo dole, do polohy nahoru.

Do režimu stand-by se dostanete delším stiskem tlačítka Play.
V režimu standby spustíte diktafon delším stiskem tlačítka Play.

 

Pokud chcete mít nastavený čas - použivejte jen režim standby a posuvník ON/OFF nechte v poloze ON

Pokud diktafon nebudete používat delší dobu, vypněte diktafon posuvným tlačítkem napravo dole do polohy dolů

 

Nahrávání
Pro spuštění  nahrávání stiskněte tlačítko REC a ještě jednou (bude svítit červená dioda) – Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko STOP

 

 

Přehrávání
Po spuštění bude vidět nahrávací režim – stikněte tlačítko napravo nahoře(M) 1x
Objeví se seznam souborů - volič napravo (dolů a nahoru) volíme soubor který chceme přehrát (bude dole)  pak zvolím tlačítko Play
 

 

Mazání
Najdeme si soubor který chceme smazat pak tlačítko nalevo odstranit dokument – tlačítko napravo smažeme soubor 

 

 

Nastavení času
Tlačítko MODE – volič napravo (dolů a nahoru) opakovaným stiskem se dostaneme do režimu Přehrávače – MODE – Čas Systém  - nastavíme čas - volič nalevo (dolů a nahoru) – volíme jednotlivé položky rok den atd.. - volič napravo (dolů a nahoru) volíme hodnoty 2014 2015 atd..
 

 

Připojení k PC
Po propojení kablíkem USB MiniUSB se objeví na PC další disk. V adresáři RECORD budou záznamy diktafonu. Do hlavního adresáře si můžete nahrát mp3 soubory pro hudební přehrávání

 

 

Nahrávání aktivované hlasem
Setting Mode – Record type – zvolíme některý z režimů VOR

 

 

Pro přehrávání mp3 musí být soubory v hlavním adresáři

Diktafon zakoupíte zde .....................
 

Online sledování - skrytí nulových souřadnic

Pro T8800 a online sledování si nastavte filtr

Skrytí nulových souřadnic

 

Párování dálkového ovládání pro tk103

1 ovladač

Zmáčknout 7 x mikrospínač SOS (připojený kabeláží k základní jednotce)
Siréna houkne 1x
Zmáčknout na DO1 tlačítko zamceny zamek

 

Pak zmáčknout na DO1 tlačítko odemceny zamek

Vypnout zákl. jednotku

 

2 ovladač

Zmáčknout 7 x mikrospínač SOS (připojený kabeláží k základní jednotce)
Siréna houkne 1x
Zmáčknout na DO1 tlačítko zamceny zamek (tedy první ovladač)

Pak zmáčknout na DO2 tlačítko odemceny zamek (druhý ovladač)

Vypnout zákl. jednotku

 

Návod ke stažení www.pchlavka.cz/Parovanido.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diktafon AListen X20 Návod

 

http://www.pchlavka.cz/nahravaci-zarizeni-diktafon-x20-8gb-dosah-az-20-m-prehravani-mp3-redukce-sumu

 

Tlačítka
+ Další nahrávka (mp3), Hlasitost + (stisknout a podržet), funkce redukce šumu
- Přepínač do přehrávacího modu, Hlasitost - (stisknout a podržet), Auto nahrávání

 

Jak nahrávat
Přesunout tlačítko ON/OFF do polohy ON - červená led dioda blikne 3 x (začne nahrávání)

 

Redukce šumu
Přesunout tlačítko ON/OFF do polohy ON potom držte tlačítko +

 

Jak uložit nahrávku
Přesunout tlačítko ON/OFF do polohy OFF - červená led dioda blikne 1 x (uloží se nahrávka)

 

Jak přehrát nahrávku (mp3)
Připojte sluchátka do portu pro sluchátka (3,5 mmm jack)
Přesunout tlačítko ON/OFF do polohy ON - začne přehrávání (tlačítko + další nahrávka)
Další skladba se přehraje automaticky ..

 

Nabíjení
Přesunout tlačítko ON/OFF do polohy OFF - připojte usb redukci a připojte k PC
Po kompletním dobití bude led blikat

GPS Tracker / Lokátor T8800 - Návod

Odkaz na zakoupení lokátoru T8800 zde

 

Připojte kabel k usb nabíječce a propojte s trackerem, indikátor dobíjení bude blikat modře - plné dobití indikují 4 modré diody. Doba dobití asi 8 hodin

 

 

Nastavení pro upload GPS pozice každých 10 minut
Na simkartě musí být povoleny data (gprs) - jinak se nepodaří autorizace ..

 

 

SMS příkaz

 

popis příkazu (nejdřve se musí nastavit apn pak master ..

*apn*internet.t-mobile.cz* Nastavení apn - nutné pro gprs (online sledování) T-mobile
*apn*internet* Nastavení apn - nutné pro gprs (online sledování) O2 a Vodafone
*master*123456*+420776190060* Nastavení autorizace (jaký telefon může tracker ovládat - kam budou chodit zprávy)
*alertoff* Vypnutí prozvánění při otřesu trackeru
*setip*185*162*27*113*5002* Nastavení pro server http://www.pchlavka.cz:8082/
*checkm*10* posílání GPS pozice každých 10 minut
*routetrack*99* Doba po kterou bude tracker posílat pozici *99* - neustále
*lowbat*+420123456789* Další číslo pro info o vybití baterie
*sleepv* probudí se jen při pohybu na 12 min, pak usne (nebude možno komunikovat s trackerem - až po otřesu - stav šetřící baterii)

 

 

Na příkaz *locataddress* pošle tracker adresu GSM vysílače (pokud je tracker v dosahu gsm (mobilního) signálu a není v dosahu gps (družicového polohovacího signálu)

Příklad ..  Cell tower address:41612, 691 63 Velké Němčice, Czechia.

 

Přesnost GSM je cca 2 - 10 km ? GPS 5 - 30 m (obvykle s dobrým signálem 5-10  m)

 

Další příkazy
 

*sleepoff* vypnutí předchozí funkce
*status* pošle status - info o stavu
*multiquery* pošle souřadnice i na ne master telefon
*multiqueryoff* vypnutí předchozí funkce
*sleep*24* Usne na 24 hodin a pak pošle pozici (pošle pozici každých 24 hodin - stav šetřící baterii)

 

Ovládání tlačítkem

 

Tlačítko podržet 5 sekund SOS funkce
Tlačítko podržet 2 sekundy Kontrola stavu baterie (1 modrá LED znamená 25 procent - příklad 2 modré led znamená stav baterie přibližně 50 procent atd. )

 

Rozsahy příkazů

*sensitive*1-5* citlivost na otřes, default 1, velká citlivost
*routetrack*1-99* kolik hodin bude provaden upload, 99 pořád
*checkm*5-9999* interval v minutách, 10 znamená upload každých 10 minut
*sleep*1-99* interval hodinách - 10 znamená upload každých 10 hodin (nebude možno komunikovat s trackerem - až po otřesu - stav šetřící baterii)
*status* pošle info o stavu baterie atd
   

 

 

 

Vložení simkarty

 

Nastavte si filtr pro online sledování http://www.pchlavka.cz/kh/online-sledovani-skryti-nulovych-souradnic

Nastavování přes usb kabel a stažení historických dat - připojení přes usb RTU5025

Připojit bránu k adaptéru + - , vložit simkartu, posuvník do polohy ON
Připojit usb kabel k PC - nainstalovat ovladač - objeví se další com 2 nebo 3

 

 

SW ke stažení

 

Nastavení systému W10 - W7

Ovládací panely - jazyk - změna formátu data času nebo čísla - další nastavení - desetinný oddělovač - nastavit místo čárky tečku

 

Zástupce režim kompatibility W7

 

Připojení ke com3 - kliknout na Open - Password přednastaveno 1234 - Kliknout na login

 

Přihlášení - přečtení konfugurace ze zařízení Red setings - Uložení Save setings

 

Připojení a heslo OK

Number list Read

stažení historických dat

Infračervený teploměr pro měření teploty těla F-104

Infračervený teploměr pro měření teploty těla F-104
 

 

Specifikace produktu
Teploměr vhodný pro bezkontaktní měření zvýšené teploty pro děti a dospělé

  • Měření se ukládají do paměti - celkem 32  měření
  • Nastavení alarmu - varovné pípání při překročení nastavené teploty (třeba 37.1 stupňů Celsia)
  • Přesnost při měření teploty těla +- 0,2 stupňů Celsia
  • Rozsah při měření teploty těla 35.0 - 42.0 stupňů Celsia
  • Přesnost při měření teploty předmětů +- 1,0 stupňů Celsia
  • Rozsah při měření teploty předmětů 0 - 100 stupňů Celsia
  • Rozměry 88 x 44 x 153 mm
  • Hmotnost 130 g

V balení je

1 ks bezkontaktní infra teploměr
2 ks baterie AA

Základní nastavení
Otevřeme modré víčko a vložíme baterie

 

Měření teploty osob
Namíříme na ucho a ve vzdálenosti 5-15 cm zmáčkneme modrý spínáč. Teploměr pípne 1x a na LCD se zobrazí teplota např. 36.8 C°  Předchozí měření  si lze prohlížet tlačítkem + a – nalevo a napravo na předním panelu pod LCD

 Pokud byla překročena nastavená max. teplota teplomér pípne 6x

Nastavení

Maximální teploty
Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE (dole) zobrazí se nahoře teplota a dole F1 stískem tl. + a – nastavíme požadovanou max. teplotu 

 

Ofset (odchylka)
Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 2x (dole) zobrazí se nahoře teplota 0.0 C°   a dole F2 stískem tl. + a – nastavíme požadovaný ofset

 

Tichý režim 

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 3x (dole) zobrazí se nahoře ON nebo OFF stiskem tl. + a – tichý nebo hlasitý režím

 

Měření povrchu a osob 

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 4x (dole) zobrazí se nahoře boDy nebo SUrF stiskem tl. + a –  měření osob (boDy) nebo povrchu  (SUrF)

 

Pro ukončení nastavení (a uložení) mačkejte tlačítko MODE dokud nezmízí symbol F1-4

Přepnutí z režimu Celsia a Fahrenheit a zpět – podržímet tlačítko MODE 3 vteřiny